Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb055vm , 2480brännb055vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-26 Stoppdatum 2018-09-26
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 8924
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: