Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger042vm , 2480deger042vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-21 Stoppdatum 2018-09-21
Mängd (ton): 5,77 Kostnad totalt: 12940
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: