Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån036vm , 2480gravån036vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-26 Stoppdatum 2018-09-26
Mängd (ton): 12,25 Kostnad totalt: 27442
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: