Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån066vm , 2480gravån066vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-27 Stoppdatum 2018-09-27
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 8924
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: