Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj076vm , 2480gärssj076vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-24 Stoppdatum 2018-09-24
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 11155
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: