Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä021vm , 2480idebä021vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-21 Stoppdatum 2018-09-21
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 6916
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: