Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm123vm , 2480klappm123vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-23 Stoppdatum 2018-09-23
Mängd (ton): 10,95 Kostnad totalt: 24541
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: