Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm138vm , 2480klappm138vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-22 Stoppdatum 2018-09-22
Mängd (ton): 7,27 Kostnad totalt: 16287
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: