Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480malb022vm , 2480malb022vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-22 Stoppdatum 2018-09-22
Mängd (ton): 10,45 Kostnad totalt: 23426
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: