Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482kyrkb011vm , 2482kyrkb011vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-03 Stoppdatum 2018-10-03
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 14420
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: