Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-21 Stoppdatum 2018-08-21
Mängd (ton): 45,07 Kostnad totalt: 61525
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: