Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ARMSJÖN , 709758-167299 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-24 Stoppdatum 2018-08-24
Mängd (ton): 31,77 Kostnad totalt: 43378
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: