Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Degerbäcken kdos, 24KDOS707877-169654 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-01-01 Stoppdatum 2019-01-02
Mängd (ton): 59,31 Kostnad totalt: 144576
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Köping Metod: Doserare
Kommentar: