Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stridbäcken kdos , 24KDOS704905-167235 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-01-01 Stoppdatum 2019-01-15
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 131381
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Köping Metod: Doserare
Kommentar: