Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT107015, 06VAT107015 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-01 Stoppdatum 2018-05-01
Mängd (ton): 27,88 Kostnad totalt: 53156
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: