Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141011, 06VAT141011 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-12-02 Stoppdatum 2018-12-02
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 25949
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: