Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergagölen, 101252 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-25 Stoppdatum 2018-08-25
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3459
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: