Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-12-03 Stoppdatum 2018-12-03
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3460
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: