Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gräsögöl, 098259 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-31 Stoppdatum 2018-10-31
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 6681
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: