Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagsjö, 101342 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-28 Stoppdatum 2018-08-28
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 5106
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: