Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029021, 06VAT029021 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-16 Stoppdatum 2005-04-16
Mängd (ton): 32,76 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: