Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-09 Stoppdatum 2018-10-09
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 19255
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: