Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-15 Stoppdatum 2018-10-15
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 9635
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: