Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 074181 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-19 Stoppdatum 2018-11-19
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3562
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: