Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Bondögöl, 098252 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-01 Stoppdatum 2018-11-01
Mängd (ton): 5,06 Kostnad totalt: 8473
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: