Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjögölen, 098214 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-31 Stoppdatum 2018-10-31
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3259
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: