Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Portgölen, 098744 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-28 Stoppdatum 2018-10-28
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3340
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: