Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älvasjön, 101498 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-16 Stoppdatum 2018-08-16
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 5065
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: