Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT010001, 06VAT010001 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-21 Stoppdatum 2018-08-21
Mängd (ton): 7,98 Kostnad totalt: 13617
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: