Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015016, 06VAT015016 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-19 Stoppdatum 2018-08-19
Mängd (ton): 7,01 Kostnad totalt: 11957
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: