Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017070, 06VAT017070 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-31 Stoppdatum 2018-08-31
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1628
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: