Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017081, 06VAT017081 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-01 Stoppdatum 2018-09-01
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 6673
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: