Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019010, 06VAT019010 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-31 Stoppdatum 2018-08-31
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3336
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: