Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019020, 06VAT019020 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-30 Stoppdatum 2018-08-30
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8382
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: