Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022077, 06VAT022077 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-30 Stoppdatum 2018-08-30
Mängd (ton): 14,02 Kostnad totalt: 23437
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: