Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024014, 06VAT024014 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-17 Stoppdatum 2018-08-17
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 11924
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: