Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024051, 06VAT024051 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-18 Stoppdatum 2018-08-18
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 25574
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: