Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024071, 06VAT024071 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-17 Stoppdatum 2018-08-18
Mängd (ton): 5,02 Kostnad totalt: 8569
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: