Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032033, 06VAT032033 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-25 Stoppdatum 2018-08-25
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 5106
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: