Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT033012, 06VAT033012 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-18 Stoppdatum 2018-08-18
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1661
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: