Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051006, 06VAT051006 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-02 Stoppdatum 2018-09-02
Mängd (ton): 9,93 Kostnad totalt: 16750
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: