Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051015, 06VAT051015 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-03 Stoppdatum 2018-09-04
Mängd (ton): 21,01 Kostnad totalt: 35438
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: