Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060022, 06VAT060022 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-05 Stoppdatum 2018-11-05
Mängd (ton): 10,99 Kostnad totalt: 18397
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: