Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060031, 06VAT060031 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-05 Stoppdatum 2018-11-06
Mängd (ton): 114,04 Kostnad totalt: 190798
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: