Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT070003, 06VAT070003 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-22 Stoppdatum 2018-04-22
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 13562
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: