Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096031, 06VAT096031 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-01 Stoppdatum 2018-05-01
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 9546
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: