Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-17 Stoppdatum 2018-09-17
Mängd (ton): 8,75 Kostnad totalt: 18310
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: