Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 652047147336 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-19 Stoppdatum 2018-09-19
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 5341
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: