Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-19 Stoppdatum 2018-09-19
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 8152
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: