Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, 650663152889 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-18 Stoppdatum 2018-09-18
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 10682
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: